1. Bevezetés

Ez az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) dokumentum a Wsoperator (wsoperator.hu) weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) által nyújtott szolgáltatások használatának feltételeit tartalmazza. A Weboldalt Szép Attila Egyéni Vállalkozó (a továbbiakban: „Szolgáltató”) üzemelteti.

2. Szolgáltatások

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások a következők:

  • Weboldal készítés
  • WordPress weboldal karbantartás
  • Google Ads kampánykezelés
  • Tárhelyszolgáltatás

3. Szolgáltatások igénybevétele

A szolgáltatások igénybevétele az ügyfelek (a továbbiakban: „Ügyfél”) és a Szolgáltató közötti egyedi megállapodáson alapul. Az Ügyfél a weboldal készítés, WordPress karbantartás és Google Ads kampánykezelés szolgáltatásokra az online űrlapok kitöltésével tehet ajánlatkérést. A tárhelyszolgáltatás igénybevételéhez az Ügyfélnek e-mailen vagy telefonon kell kapcsolatba lépnie a Szolgáltatóval.

4. Díjszabás és fizetés

A szolgáltatások díjazása az egyedi megállapodásban kerül meghatározásra. A fizetési feltételeket és a fizetési határidőket a Szolgáltató és az Ügyfél közötti szerződés tartalmazza. Az Ügyfél köteles a szolgáltatásokért a megállapodás szerinti díjat fizetni.

5. Szerződés módosítása és felmondása

A szolgáltatásokra vonatkozó szerződést mindkét fél egyetértésével lehet módosítani. Az Ügyfél jogosult a szerződést a szolgáltatás megkezdése előtt bármikor írásban felmondani. A szolgáltatás megkezdése utáni felmondás feltételeit és esetleges költségeit az egyedi megállapodás szabályozza.

6. Felelősség

A Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatásokat szakmai gondossággal és a megállapodásban rögzített specifikációk szerint nyújtja. A Szolgáltató felelőssége korlátozódik az általa közvetlenül okozott károk megtérítésére, és nem terjed ki az esetleges közvetett károkra.

7. Adatvédelem

Az Ügyfél által megadott személyes adatok kezelése az Adatvédelmi Nyilatkozatban leírtak szerint történik. Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az ügyfélszolgálati tevékenység keretében kezelje személyes adatait.

8. Jogviták

A jelen ÁSZF-ből és a szolgáltatások nyújtásából eredő minden jogvita esetén a felek törekednek a békés rendezésre. Amennyiben ez nem lehetséges, a jogvitát a Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróság előtt kell rendezni.

9. Záró rendelkezések

Ez az ÁSZF az Ügyfél által a szolgáltatás igénybevételekor érvényes formában van hatályban. A Szolgáltató fenntartja a jogot az ÁSZF módosítására. Az ÁSZF módosításáról az Ügyfeleket előzetesen tájékoztatjuk.

Dátum: 2024.03.05